MEDIA INFO

Prosíme zástupcov médií, aby požiadali o akreditácie na ECA majstrovstvá Európy v kanoistike na divokej vode vyplnením akreditačného formulára NAJNESKÔR do 15. mája 2022. Po tomto termíne si vyhradzujeme právo akreditácie neudeliť.

AKREDITAČNÝ PROCES UKONČENÝ – v prípade otázok kontaktujte antolova.luc@gmail.com

Akreditácie si budete môcť vydzvihnúť v INFO OFFICE v tribúne AVS. Prosím, majte na prvý vstup do areálu pripravené mailové potvrdenie akreditácie (stačí elektronicky).

Na základe požiadavky Európskej kanoistickej federácie sú všetci účastníci preberajúci akreditáciu:
– povinní preukázať sa negatívny Ag testom na COVID-19 nie starším ako 24 hodín, postačí aj samostest s fotodokumentáciou
– povinní odovzdať pravdivo vyplnené tlačivo PERSONAL HEALTH CHECK INFORMATION FORM

Tešíme sa na Vás!

*****************************************************

HOC of 2022 ECA Canoe Slalom European Championships kindly asks all media representatives to apply for media accreditation before 15th MAY 2022. We reserve the right not to accept the media accreditation requests after the deadline.

MEDIA ACCREDITATION PROCESS HAS BEEN CLOSED – contact antolova.luc@gmail.com

Media representatives with confirmed media accreditation will be requested to pick up their accreditation in the competition Info office with the confirmation email and/or identity document (to avoid possible problems at the entry to the venue we recommend you bring the confirmation letter with you). The confirmation email will be sent to the media representatives after the confirmation of the accreditation.

All participants, media representatives included, are required to comply with the following in order to be accredited/allowed access:
– A negative rapid antigen test immediately prior to arrival (24h), self test with photo proof is sufficient