Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka leží na juhovýchodnom okraji mesta Liptovský Mikuláš. Je situovaný na ľavom brehu rieky Váh , ktorej odrazením vody je aj napájaný. Do prevádzky bol spustený v roku 1978 a jeho otcom bol pán Ondrej Cibák.

V roku 2002 prešla trať č. 2 rozsiahlou rekonštrukciou. V roku 2004 sa začala rekonštrukcia trate č. 1. Začiatok tvorí privádzací kanál zakončený štartovacím bazénom v dĺžke 680 metrov. Z toho sú vedené dve samostatné trate, ktoré sa približne v strede spájajú a ďalej pokračujú spolu späť do rieky Váh.

Ľavá trať s ľahšou obtiažnosťou sa volá Váh a pravá kratšia, ale zato náročnejšia sa volá Orava. Kanál bol umelo vyhĺbený, ale brehy vyložené oblými kameňmi pozvoľna klesajúce do koryta mu dávajú prírodný charakter.

Oddychový charakter mu dodáva aj zatrávnené okolie, zatrávnené stupňovité tribúny a množstvo mostíkov, cestičiek a lavičiek. Areál je v prevažnej miere využívaný vodnými slalomármi, ale svoje miesto si tu nachádzajú aj raftery a ródeisti. Divoké vody tohoto areálu môže využiť aj verejnosť vďaka športovej agentúre, ktorá tu prevádzkuje komerčný rafting a požičovňu vodáckej výstroje.