SPRÁVNA RADA

PREDSEDA

MUDr. Alexander Slafkovský st. –  štatutárny zástupca

TAJOMNÍK

Ivan Cibák  – štatutárny zástupca

KONTROLÓR

Ján Stanko

ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY

Ing. Richard Grigar

Peter Machaj

Ing. Mgr. Lucia Záhorská

Tomáš Kučera

Martin Skubík