PROGRAM / PROGRAMME

Utorok / Tuesday 24.5.
19:30 Otvárací ceremoniál (Námestie osloboditeľov) / Opening ceremony (Liberators Square)

Štvrtok / Thursday 26.5.
09:30 Kvalifikácia K1Ž – 1.kolo / Heats WK1 1st run
10:20 Kvalifikácia K1M – 1.kolo / Heats MK1 1st run
11:25 Kvalifikácia K1Ž – 2.kolo / Heats WK1 2nd run
12:00 Kvalifikácia K1M – 2.kolo / Heats MK1 2nd run
14:10 Finále hliadky K1Ž a K1M / Final teams WK1 and MK1
15:45 Medailový ceremoniál (hliadky) / Medal ceremony (teams)

Piatok / Friday 27.5
09:30 Kvalifikácia C1Ž – 1.kolo / Heats WC1 1st run
10:10 Kvalifikácia C1M – 1.kolo / Heats MC1 1st run
10:55 Kvalifikácia C1Ž – 2.kolo / Heats WC1 2nd run
11:20 Kvalifikácia C1M – 2kolo / Heats MC1 2nd run
13:10 Finále hliadky C1Ž a C1M / Final teams WC1 and MC1
14:20 Medailový ceremoniál (hliadky) / Medal ceremony (teams)

Sobota / Saturday 28.5.
09:05 Semifinále K1Ž / 1/2 final WK1
09:54 Semifinále K1M / 1/2 final MK1
12:06 Finále K1Ž / Final WK1
12:41 Finále K1M / Final MK1
13:27 Medailový ceremoniál (K1Ž a K1M) / Medal ceremony (WK1 and MK1)
15:40 Kvalifikácia Extrém slalom / Time trial Extreme slalom

Nedeľa / Sunday 29.5.
09:05 Semifinále C1Ž / 1/2 final WC1
09:55 Semifinále C1M / 1/2 final MC1
12:07 Finále C1Ž / Final WC1
12:42 Finále C1M / Final MC1
13:14 Medailový ceremoniál (C1Ž a C1M) / Medal ceremony (WC1 and MC1)
15:05 Finále Extrém slalom / Final Extreme slalom
16:07 Medailový ceremoniál (Extrém slalom) / Medal ceremony (Extreme slalom)

Vstupenky / Tickets

Štvrtok – Piatok / Thursday – Friday – zdarma / free

Sobota / Saturday –  3€

Nedeľa / Sunday – 3€

2-dňový lístok / 2 days ticket – 5€

Deti do 15 rokov vstup zdarma / Children till 15 years old free 

Vstup pre členov Slovenskej kanoistiky ZDARMA.

Lístky je možné zakúpiť na pokladni pri vstupe do areálu.

Tickets can be purchased at the ticket box at the entrance to the area.